Transport
Vi transporterer alt innen sand, stein, grus og jord i Oslo øst og på Romerike.
Våres transportnæring er i hovedsak basert på transport innad i firmaet, for bortkjøring av tomter og tilkjøring av stein og jordvarer.
Vi har også traktorer med hengere og hjullaster for interne masseforflytninger.
Vi påtar oss også masseforflytnings arbeid da vi har kort vei til egen fyllplass i områdene på rommerike.

B.N.Maskin, Bjørn Nessvold, Sofiedal, 1911 Flateby.
Design og Layut: Eye4Art